LuatVietnam

blue-check Về thủ tục bầu lại thành viên Ban quản trị chung cư

Công văn số 5504/BXD-QLN ngày 5/12/2022 của Bộ Xây dựng thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (1 trang)
Posted: 8/12/2022 3:22:32 PM | Latest updated: 22/12/2022 11:15:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607
LuatVietnam

Liên quan đến việc bầu thành viên Ban quản trị nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã yêu cầu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Quy chế quản lý chung cư ban hành kèm Thông tư 02/2016/TT-BXDstatus2 .

Theo đó, trường hợp bầu thành viên Ban quản trị khác không phải là Trưởng hay Phó ban thì Ban quản trị chung cư được đề xuất người thay thế, gửi xin ý kiến của các đại diện chủ sở hữu và nếu có sự đồng ý của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao (hoặc tỷ lệ thấp hơn theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư) thì người được đề xuất sẽ được công nhận là thành viên Ban quản trị.

Ngược lại, nếu không đạt tỷ lệ đồng ý của đại diện chủ sở hữu căn hộ như nêu trên thì phải họp Hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu người thay thế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Vay vốn mua nhà ở xã hội từ 10/5/2023 - 31/12/2024 được hưởng lãi suất 4,8%/năm English attachment
blue-check Thay mới thủ tục bán, cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
blue-check 05 Quy trình mới giải quyết thủ tục mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
light-check Điều kiện cho phép đấu thầu dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện ưu đãi lãi vay đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Các chính sách phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
blue-check Điều kiện cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội
blue-check Phí quản lý chung cư không được vượt quá khung phí do UBND tỉnh ban hành
blue-check Làm thế nào để biết chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hay chỉ để ở?
blue-check Về thủ tục bầu lại thành viên Ban quản trị chung cư
blue-check Các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Về điều kiện mua nhà ở xã hội đối với lao động tự do
blue-check Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check Về việc chủ sở hữu được tham gia hội nghị nhà chung cư
blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại
blue-check Bộ Xây dựng muốn các tỉnh đẩy nhanh việc triển khai dự án cải tạo nhà chung cư