LuatVietnam

blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

Công văn số 4450/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc sử dụng Danh mục miễn thuế (2 trang)
Posted: 14/11/2022 10:36:03 AM | Latest updated: 15/11/2022 10:48:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, chủ dự án có thể lựa chọn thực hiện theo các hình thức sau đây nếu không còn nhu cầu nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế:

(a) Áp dụng quy định tại điểm c.1 và c.2 khoản 1 Điều 5 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 3394/QĐ-TCHQstatus2 để xử lý dừng Danh mục miễn thuế;

(b) Điều chỉnh Danh mục miễn thuế cho lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu bằng 0 hoặc điều chỉnh cho Danh mục miễn thuế hết thời hạn dự kiến nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Danh mục miễn thuế thực hiện theo khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Điều 4 Quy trình miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 3394/QĐ-TCHQstatus2 .

Về chính sách thuế, trường hợp dự án vẫn hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc điều chỉnh hoạt động của dự án (nếu có) không làm ảnh hưởng đến việc áp dụng ưu đãi đầu tư và hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vẫn được sử dụng đúng mục đích miễn thuế thì được tiếp tục theo dõi, quản lý hàng hóa theo chính sách miễn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)
blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment
blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022
blue-check Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận English attachment