LuatVietnam

blue-check Về thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống

Công văn số 2038/GSQL-GQ1 ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP (1 trang)
Posted: 17/3/2023 10:11:04 AM | Latest updated: 17/3/2023 2:26:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5660
LuatVietnam

Do Bộ Thông tin & Truyền thông và Tổng cục Hải quan chưa thể hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống Một cửa quốc gia để triển khai thủ tục "Khai báo nhập khẩu thiết bị in" kể từ ngày 1/1/2023 nên trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống, việc khai báo nhập khẩu thiết bị in sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6183/BTTTT-CXBIPH ngày 26/12/2022.

Cần nhắc lại rằng, theo quy định sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 72/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2023, khi nhập khẩu thiết bị in, cơ sở nhập khẩu phải thực hiện khai báo với Bộ Thông tin & Truyền thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thủ tục này cũng đã được hướng dẫn thực hiện tại Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 9/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5660

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quảng cáo - Xuất bản

blue-check Thay mới thủ tục đăng ký và cấp phép hoạt động in tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký phát hành xuất bản phẩm tại TP. HCM kể từ 14/4/2023
blue-check Sắp ban hành chế tài xử lý nghệ sĩ vi phạm trên mạng
blue-check Thủ tục đăng ký cơ sở in và xuất bản tại Hà Nội (áp dụng từ 28/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài
blue-check Về thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống
blue-check Thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in chưa được triển khai trực tuyến từ 1/1/2023
blue-check Bãi bỏ thủ tục khai báo cơ sở kinh doanh photocopy
blue-check Sửa đổi điều kiện hoạt động cơ sở in, photocopy English attachment
blue-check Quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng vẫn đang bị kiểm soát chặt chẽ
blue-check Lắp bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền chính sách xã hội có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Dịch vụ lắp biển quảng cáo được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho thuê chỗ đặt quảng cáo không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sẽ tiếp tục siết chặt các quảng cáo thuốc sai sự thật
blue-check Bộ Thông tin sẽ tiếp tục mạnh tay xử phạt quảng cáo sai sự thật
blue-check Sẽ bổ sung các quy định quản lý đối với các dịch vụ trên nền tảng số
blue-check Các tiêu chí nhận diện các trang thông tin, mạng xã hội gây hiểu nhầm là báo English attachment
blue-check Bộ TTTT sẽ mạnh tay xử lý các quảng cáo online thiếu trung thực
blue-check Dịch vụ quảng cáo có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày English attachment