LuatVietnam

blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng

Công văn số 3142/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu vàng (1 trang)
Posted: 8/8/2022 10:36:41 AM | Latest updated: 9/8/2022 7:04:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5516
LuatVietnam

Trả lời vướng mắc của Ngân hàng Nhà nước về thủ tục nhập khẩu vàng, Tổng cục Hải quan đã đề nghị thực hiện theo quy định tại các điều khoản sau: Điều 21, Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 , khoản 2 Điều 16, Điều 18, Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5516

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi 6 thủ tục cấp giấy phép xuất/nhập khẩu vàng nguyên liệu
blue-check Từ 20/11/2021, doanh nghiệp FDI được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trên Cổng một cửa English attachment
blue-check Quy chế giao dịch và mua trước ngoại tệ English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment
blue-check Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment
blue-check Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu English attachment
blue-check Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia English attachment