LuatVietnam

blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước

Công văn số 2184/BXD-GĐ ngày 17/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định loại vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh (1 trang)
Posted: 22/6/2022 2:26:46 PM | Latest updated: 23/6/2022 9:42:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện dự án đầu tư sửa chữa thường xuyên, định kỳ bằng nguồn vốn của mình thì áp dụng trình tự, thủ tục xây dựng theo quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công (khoản 9 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng