LuatVietnam

blue-check Về thủ tục tạm xuất - tái nhập vỏ container từ kho ngoại quan

Công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu vỏ container (2 trang)
Posted: 28/7/2023 10:55:13 AM | Latest updated: 30/7/2023 9:48:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5753
LuatVietnam

Trường hợp Công ty xuất khẩu vỏ container gửi vào kho ngoại quan thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan, cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu là tờ khai xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên hệ thống.

Trường hợp sau đó Công ty đưa vỏ container từ kho ngoại quan vào nội địa để chứa hàng hóa khác trước khi vận chuyển ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ). Trong đó, địa điểm thực hiện thủ tục hải quan là Chi cục quản lý kho ngoại quan và hồ sơ tạm nhập vỏ container không yêu cầu phải có chứng từ vận tải.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5753

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Kinh doanh TN-TXCập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu