LuatVietnamLogo

blue-check Về thuế GTGT đối với sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê

Công văn số 6040/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2020 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê (2 trang)
Posted: 16/9/2020 9:51:11 AM | Latest updated: 23/9/2020 8:52:21 AM (GMT+7)

Văn bản trả lời vướng mắc về thuế GTGT đối với sà lan tạm nhập theo hợp đồng thuê của đối tác nước ngoài.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thanh lý hợp đồng thuê đất nếu có chuyển nhượng tài sản hiện hữu phải chịu thuế TNDN English attachment (19/8/2020) 

nexto  Máy móc tạm xuất - tái nhập theo hợp đồng thuê mượn được miễn thuế XNK (17/9/2020) status1

nexto  Máy móc tạm xuất - tái nhập theo hợp đồng thuê mượn có được miễn thuế? (17/9/2020) status1

nexto  Chi nhánh có thể tự ký hợp đồng thuê trụ sở (24/6/2020) 

nexto  Có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng do dịch Covid-19 (14/4/2020) 

nexto  Hợp đồng thuê nhà không bắt buộc công chứng (12/2/2020) 

nexto  Sáp nhập doanh nghiệp phải ký lại hợp đồng thuê đất (5/11/2019) 

nexto  Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà? (17/10/2019) 

nexto  Đột nhiên bị cắt hợp đồng thuê nhà có được khởi kiện? (20/10/2019) 

nexto  Hợp đồng thuê mặt bằng không bắt buộc phải công chứng (30/9/2019)