LuatVietnamLogo

blue-check Về thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu

Công văn số 5949/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2020 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế (2 trang)
Posted: 11/9/2020 8:37:44 AM | Latest updated: 17/9/2020 3:52:03 PM (GMT+7)

Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn của thiết bị y tế khi không dùng làm căn cứ hưởng thuế GTGT 5% (28/8/2020) 

nexto  Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn của thiết bị y tế không dùng làm căn cứ xác định mức thuế GTGT English attachment (17/8/2020) 

nexto  Quy chế đấu thầu trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công English attachment (13/7/2020) 

nexto  Giảm 30% phí cấp giấy phép trong lĩnh vực y tế English attachment (13/7/2020) 

nexto  Một số thiết bị y tế cần có xác nhận của Bộ Y tế mới được hưởng thuế GTGT 5% English attachment (23/6/2020) 

nexto  Miếng dán hạ sốt không phải là trang thiết bị y tế (7/6/2020) 

nexto  Phiếu tiếp nhận hồ sơ không có giá trị để xác định mức thuế GTGT 5% dành cho trang thiết bị y tế (3/6/2020) 

nexto  Trang thiết bị y tế nếu không có văn bản xác nhận của Bộ Y tế sẽ phải chịu thuế GTGT 10% English attachment (26/5/2020) 

nexto  Căn cứ xác định hàng là trang thiết bị y tế English attachment (1/6/2020) 

nexto  Miễn kiểm soát số lượng sinh phẩm chẩn đoán invitro nhập khẩu theo giấy phép (4/9/2020) 

Y tế