LuatVietnam

blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment

Công văn số 3334/TCT-CS ngày 9/9/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 14/11/2022 2:07:46 PM | Latest updated: 15/11/2022 2:59:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5580
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, hoạt động cung cấp dịch vụ mua bán hàng hóa thông qua hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn tại Sở giao dịch hàng hóa nếu được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh thì khoản thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được từ Sở giao dịch hàng hóa không phải nộp thuế GTGT, chỉ phải nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5580

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3334_09092022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Thuê nước ngoài giao nhận hàng phải trích nộp 2% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế? English attachment
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment