LuatVietnam

blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Công văn số 1074/BCT-TCCB ngày 2/3/2023 của Bộ Công Thương về thực hiện chính sách đối với người lao động (1 trang)
Posted: 3/3/2023 8:23:07 AM | Latest updated: 3/3/2023 1:46:27 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Công thương lưu ý, Nghị định 68/2000/NĐ-CPstatus1 về ký hợp đồng lao động đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã hết hiệu lực từ ngày 22/2/2023 và thay bằng Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

Theo đó, từ ngày 22/2/2023, các loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng hình thức hợp đồng lao động được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

Về tiền lương, theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng một trong hai hình thức: trả lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc trả bằng mức lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị. Việc lựa chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check [Dự thảo] Tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ 1/7/2023
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022