LuatVietnam

blue-check Về việc giảm tiền thuê đất trong dự án nhà ở xã hội

Công văn số 4558/BXD-QLN ngày 10/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến quỹ đất 20% đầu tư nhà ở xã hội trong tổng diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (2 trang)
Posted: 14/10/2022 8:29:45 AM | Latest updated: 14/10/2022 2:26:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5576
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 2014, điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP được áp dụng với chủ đầu tư dự án (doanh nghiệp, hợp tác xã) xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Các ưu đãi theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 , sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP (cụ thể được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư hạ tầng của dự án nhà ở xã hội để xây nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí) cũng chỉ áp dụng với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5576

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại
blue-check Bộ Xây dựng muốn các tỉnh đẩy nhanh việc triển khai dự án cải tạo nhà chung cư
blue-check Phạt đến 120 triệu đồng nếu sử dụng sai mục đích kinh phí bảo trì chung cư
blue-check Dự án nhà ở xã hội chỉ được hỗ trợ 2% lãi vay nếu thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố
blue-check Những lưu ý khi hạch toán lợi nhuận từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc giảm tiền thuê đất trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc xác nhận thực trạng nhà ở của hộ gia đình để cho vay xây mới hoặc cải tạo
blue-check Về các không gian tiện ích phải bố trí trong tòa nhà chung cư
blue-check Về cách tính số tiền phải nộp tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội
blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung
blue-check Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng cho những hạng mục nào?
blue-check Chủ đầu tư cần biết khi sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư