LuatVietnam

blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung

Công văn số 2771/BXD-QHKT ngày 25/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung (1 trang)
Posted: 10/8/2022 9:00:07 AM | Latest updated: 14/8/2022 3:44:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5521
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 25 Điều 3 và Điều 29 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại Luật số 35/2018/QH14status2 ), các cơ sở sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực nông thôn không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Vì vậy, việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và khu nông nghiệp khác cần thực hiện theo pháp luật về nông nghiệp, đất đai và các pháp luật khác có liên quan và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5521

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quy hoạch

blue-check Về những nội dung trọng tâm khi phát triển đô thị thông minh
blue-check Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch của dự án xây dựng do UBND TP. HCM phê duyệt
blue-check Về việc lập quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
blue-check Tỷ lệ đô thị hóa được xác định theo văn bản nào? English attachment
blue-check Sẽ thiết lập ứng dụng Bản đồ số quốc gia tích hợp với địa chỉ số
blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?
blue-check Thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số địa phương English attachment
blue-check Chính phủ thông qua nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030
blue-check Chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng không được quá 50% chi phí lập mới
blue-check Giải pháp phát triển đô thị tại Việt Nam đến năm 2030 English attachment
blue-check Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại UBND quận/huyện (TP. HCM)
blue-check Về căn cứ lập dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị
blue-check Về căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng ngoài đô thị
blue-check Không được nhận tài trợ bằng đồ án quy hoạch
blue-check Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
blue-check Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Dự án trong đô thị được miễn lập quy hoạch chi tiết nếu nhỏ hơn 5ha
blue-check Về khu vực đô thị được chuyển nhượng hạ tầng cho người dân tự xây nhà
blue-check Yêu cầu khi phân lô khu đất thương mại dịch vụ