LuatVietnam

blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại

Công văn số 5119/BXD-QLN ngày 11/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định số tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại (2 trang)
Posted: 17/11/2022 11:21:02 AM | Latest updated: 28/11/2022 12:52:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5589
LuatVietnam

Liên quan đến vướng mắc về việc xác định số tiền phải nộp của dự án nhà ở thương mại tương đương giá trị quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CPstatus2 , Bộ Xây dựng yêu cầu chuyển đến Bộ Tài nguyên & Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% của dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận đầu tư nhưng đến thời điểm Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực vẫn chưa nộp, tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định này đã quy định rõ, chủ đầu tư sẽ phải nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5589

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu