LuatVietnam

blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh

Công văn số 34790/CTHN-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN của các chi nhánh khác tỉnh (4 trang)
Posted: 19/8/2022 8:01:22 AM | Latest updated: 22/8/2022 2:09:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5526
LuatVietnam

Từ ngày 1/1/2022, việc phân bổ thuế GTGT và thuế TNCN cho các chi nhánh tại các tỉnh sẽ phải thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 và 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Theo đó, các trường hợp thuộc diện phải phận bổ thuế GTGT được liệt kê tại Khoản 1 và 4 Điều 13, trong đó bao gồm các chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp.

Thuế TNCN cũng được phân bổ cho chi nhánh dựa trên số người làm việc tại từng tỉnh

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5526

Tệp đính kèm

Lược đồ

Phân bổ thuếCập nhật đến: 18-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808