LuatVietnamLogo

blue-check Về việc phân loại thực phẩm dinh dưỡng y học

Công văn số 6050/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC (2 trang)
Posted: 16/9/2020 9:57:24 AM | Latest updated: 16/9/2020 1:52:54 PM (GMT+7)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc phân loại thực phẩm dinh dưỡng y học.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm