LuatVietnam

blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án

Công văn số 4783/BXD-HĐXD ngày 25/10/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với công trình xây dựng (2 trang)
Posted: 1/11/2022 10:46:59 AM | Latest updated: 14/11/2022 2:49:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581
LuatVietnam

Liên quan đến việc điều chỉnh cấp công trình (từ cấp I thành cấp II) và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Đối với việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh thì cần căn cứ nội dung điều chỉnh, nhóm dự án có công trình cấp II và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?