LuatVietnamLogo

blue-check Về việc thông quan hàng hóa đưa về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành

Công văn số 5961/TCHQ-GSQL ngày 10/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản (2 trang)
Posted: 14/9/2020 3:13:16 PM | Latest updated: 15/9/2020 3:57:30 PM (GMT+7)

Văn bản nhắc nhở Cục Hải quan các tỉnh về việc chậm làm thủ tục thông quan đối với hàng hóa cho đưa về bảo quản đã có kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Cuối tháng 12/2018, tăng cường thông quan vào cả thứ bảy và chủ nhật (10/12/2018) 

nexto  Về thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (6/12/2018) 

nexto  Có được thông quan ngay sau khi nộp hồ sơ tự công bố chất lượng? (9/7/2018) 

nexto  Khai báo thực phẩm nhập khẩu được đưa về bảo quản theo văn bản nào? (22/11/2017) 

nexto  Thanh toán hết nợ quá hạn mới được thông quan lô hàng mới (9/11/2017) 

nexto  Về việc đưa thịt nhập khẩu về bảo quản (21/6/2017) 

nexto  Về việc thông quan mặt hàng cành hoa anh đào phục vụ giao lưu văn hóa (24/3/2017) 

nexto  Doanh nghiệp không phải xuất trình giấy nộp tiền khi làm thủ tục thông quan (8/3/2017) 

nexto  Hàng tổn thất trong quá trình đưa về bảo quản có được xét giảm thuế? (7/2/2017) 

nexto  Xe ô tô được phép đưa về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chất lượng (20/12/2016) 

Thủ tục hải quan