LuatVietnam

blue-check Về việc truy thu thuế đối với doanh nghiệp bỏ trốn English attachment

Công văn số 3534/TCHQ-TXNK ngày 7/7/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn (3 trang)
Posted: 24/8/2023 11:27:30 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:38:59 PM (GMT+7)

Văn bản trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh liên quan đến việc truy thu thuế đối với doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu