LuatVietnam

blue-check Về xác định thẩm quyền xử phạt giữa Hải quan và Cục Quản lý Dược trong lĩnh vực y tế

Công văn số 674/TCHQ-PC ngày 17/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (1 trang)
Posted: 10/4/2023 9:47:04 AM | Latest updated: 10/4/2023 1:36:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5675
LuatVietnam

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Nghị định 117/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp một hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế cùng thuộc thẩm quyền xử phạt của Hải quan và Cục Quản lý Dược nhưng do Cục Quản lý Dược thụ lý đầu tiên thì Cục Quản lý Dược sẽ có thẩm quyền xử phạt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5675

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment
blue-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Về xác định thẩm quyền xử phạt giữa Hải quan và Cục Quản lý Dược trong lĩnh vực y tế
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt