LuatVietnam

blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội (3 trang)
Posted: 19/7/2022 1:35:39 PM | Latest updated: 27/7/2022 1:38:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, đối với các vi phạm về trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn các quận của TP. Hà Nội sẽ bị áp dụng mức phạt tiền gấp đôi so với mức phạt tương ứng quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP .

Các vi phạm bị áp dụng mức phạt gấp đôi bao gồm các hành vi quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Những vi phạm khác về xây dựng không được quy định tại Nghị quyết này sẽ áp dụng mức phạt tiền theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP .

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2022 và thay thế Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐNDstatus1 ngày 11/7/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Xây dựng

blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng?
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi