LuatVietnam

blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên

Công văn số 1987/BXD-QLN ngày 3/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại (3 trang)
Posted: 10/6/2022 10:18:23 AM | Latest updated: 25/6/2022 9:44:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5484
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, quy định bắt buộc dành 20% quỹ đất của dự án nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã có từ năm 2014 (theo Nghị định 188/2013/NĐ-CPstatus1 , khoản 2 Điều 6) đến nay (theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1).

Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ bắt buộc đối với dự án nhà ở thương mại thực hiện tại địa bàn đô thị loại 3 trở lên.

Về loại đô thị, được xác định căn cứ theo Quyết định công nhận đô thị của Thủ tướng Chính phủ (với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II) hoặc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (với đô thị loại III, loại IV) hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh (với đô thị loại V).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5484

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội
blue-check Dự án cải tạo chung cư không bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội
blue-check Vướng mắc chính sách miễn giảm thuế cho dự án nhà ở xã hội, cần liên hệ với Bộ Tài chính
blue-check Dự án nhà ở thương mại dưới 2ha được miễn trích 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội
blue-check Về điều kiện cho phép UBND cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu
blue-check Về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư của dự án nhà ở xã hội
blue-check Căn hộ thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội cũng được miễn tiền sử dụng đất
blue-check 20% quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở thương mại không được miễn tiền đất
blue-check Cơ quan nào phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho công nhân? English attachment
blue-check Không được xây nhà ở thương mại trên quỹ đất (20%) dành cho nhà ở xã hội