LuatVietnam

blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên

Công văn số 3071/BXD-KTXD ngày 9/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 29/8/2022 4:19:14 PM | Latest updated: 30/8/2022 8:19:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán cho từng thành viên liên danh tương ứng với khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp thanh toán ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên danh được thực hiện theo thỏa thuận liên danh nhà thầu đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên
blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng
blue-check Phải ký và đóng dấu trên bản dịch chứng từ nước ngoài
blue-check Chuyển khoản lại sau khi lỡ thanh toán tiền mặt có được chấp nhận?