LuatVietnam

Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?

Cập nhật 9/5/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Trương Thị Ngoan (tỉnh Đồng Nai)
Khi thi viên chức giáo dục tôi nộp bằng đại học và được hưởng 85% lương bậc 1 hạng III. Đến tháng 1/2022, tôi tập sự được 5 tháng, vậy tháng 2/2022 tôi nộp bổ sung bằng thạc sĩ thì có được hưởng lương 85% bậc 2 hạng III không?

luat Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (tình trạng còn hiệu lực), trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Đối với người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định này quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Trong hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)…

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

Trường hợp bà Trương Thị Ngoan khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng có thể chưa có bằng thạc sĩ, hoặc văn bằng thạc sĩ không phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; hoặc đã có bằng thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm nhưng không đưa vào hồ sơ tuyển dụng. Vì vậy, trên cơ sở hồ sơ tuyển dụng bà Ngoan nộp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đã ra quyết định tuyển dụng. 

Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đã ký hợp đồng làm việc với bà Ngoan, trong đó hợp đồng có mức lương của chức danh nghề nghiệp, chế độ chính sách trong thời gian tập sự tương ứng với văn bằng đại học mà bà đã nộp. Việc bổ sung văn bằng thạc sĩ trong thời gian tập sự không phải là căn cứ làm thay đổi nội dung quyết định tuyển dụng đã ban hành và hợp đồng làm việc đã ký, 

Sau khi kết thúc tập sự, bà Ngoan có thể bổ sung văn bằng thạc sĩ, để người có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm viên chức xem xét, nếu thấy văn bằng thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng, có thể xếp lương cho bà hưởng mức lương bâc 2 viên chức hạng III.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Cán bộ - Công chức