LuatVietnam

Việt kiều vẫn được cấp CCCD nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam

Cập nhật 25/1/2023 | Đăng tải: LVN.5632

hoi Thanh Trúc (Bang California, Hoa Kỳ)
Tôi lấy chồng bên Mỹ. Khi lấy chồng tôi được nhập quốc tịch Mỹ nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Sắp tới tôi về Việt Nam, xin hỏi người hai quốc tịch như tôi có được cấp CCCD không? Thủ tục ra sao?

luat Luật sư Trần Vĩ Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Theo quy định khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Theo khoản 1 điều 5 Luật Quốc tịch thì người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam thì bạn vẫn được cấp CCCD theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Về thủ tục, Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định: Theo Điều 13, Thông tư 59/2021/TT-BCA thì cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

Do đó, bạn trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi bạn thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Cán bộ công an mô tả đặc điểm nhân dạng của người làm CCCD rồi tiến hành chụp ảnh, thu thập vân tay, cho công dân kiểm tra, ký tên.

Bạn nộp lệ phí làm CCCD và nhận giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân. Bạn có thể nhận CCCD tại cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc đóng phí trả qua đường bưu điện.

Trường hợp bạn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì bạn lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của bạn về cơ quan công an nơi bạn đề nghị.

Trường hợp bạn kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của bạn chưa có hoặc có sai sót thì bạn mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Thủ tục đăng ký khai sinh sau khi bỏ sổ hộ khẩu
otvet CCCD sẽ phải cấp đổi khi đến 25, 40 và 60 tuổi
otvet Thủ tục trích lục giấy khai sinh và xác nhận nơi cư trú
otvet Điều kiện đăng ký thường trú cho cháu tại nhà ông bà
otvet Điều kiện đăng ký thường trú tại nhà người quen
otvet Vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu
otvet Việt kiều vẫn được cấp CCCD nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam
otvet Đăng ký khai sinh trực tuyến có cần nộp thêm hồ sơ gốc?
otvet Người hai quốc tịch có được cấp thẻ căn cước?
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ (sau khi bỏ sổ hộ khẩu)
otvet Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu
otvet Đăng ký tạm trú có phải nộp giấy xác nhận chỗ ở của phường?
otvet Có được đăng ký cư trú trên đất thương mại dịch vụ?
otvet Trường hợp nào phải có giấy xác nhận không tranh chấp nhà khi đăng ký thường trú?
otvet Có được thay đổi cả tên và chữ đệm trên Giấy khai sinh?
otvet Thủ tục cấp CCCD cho người bị mất giấy khai sinh
otvet Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?
otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài