LuatVietnam

Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở

Cập nhật 11/7/2022 | Đăng tải: LVN.5492

hoi Nguyễn Duy Khánh
Tôi làm việc ở 2 công ty và chưa gộp 2 sổ BHXH. Nay vợ tôi sinh con, tôi có làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản và chế độ trợ cấp BHXH 1 lần nhưng chỉ được giải quyết hưởng chế độ thai sản.
Vậy bây giờ tôi cần làm thủ tục gì? Tại đâu? Để hưởng chế độ trợ cấp BHXH 1 lần?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con như sau:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

“Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Điểm c, Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7.7.2021 bổ sung Khoản 2, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

“Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại Điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội".

Trên đây là quy định về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con cho lao động nam, BHXH Việt Nam xin cung cấp để bạn được rõ. Về việc gộp quá trình tham gia BHXH đề nghị bạn liên hệ và cung cấp thông tin với đơn vị nơi bạn đang làm việc để được làm thủ tục gộp theo đúng quy định.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần
otvet Những điều cần biết về chế độ hưu trí
otvet Mức lương đóng BHXH có tăng theo lương tối thiểu?
otvet Có nhiều sổ BHXH, cần làm thủ tục gộp sổ trước khi rút BHXH một lần
otvet Sẽ sửa quy định về giấy hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà
otvet Người đóng BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc tại công ty nhà nước được tính hưu theo mức lương nào?
otvet Có cần làm thủ tục khi muốn bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng hưu?
otvet Thời gian nghỉ thai sản không bị giảm trừ khi chốt sổ BHXH
otvet Được rút sớm BHXH một lần nếu đi định cư nước ngoài