LuatVietnam

Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở

Cập nhật 11/7/2022 | Đăng tải: LVN.5492

hoi Nguyễn Duy Khánh
Tôi làm việc ở 2 công ty và chưa gộp 2 sổ BHXH. Nay vợ tôi sinh con, tôi có làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản và chế độ trợ cấp BHXH 1 lần nhưng chỉ được giải quyết hưởng chế độ thai sản.
Vậy bây giờ tôi cần làm thủ tục gì? Tại đâu? Để hưởng chế độ trợ cấp BHXH 1 lần?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ trợ cấp 1 lần cho người chồng có vợ sinh con như sau:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

“Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Điểm c, Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7.7.2021 bổ sung Khoản 2, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

“Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại Điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội".

Trên đây là quy định về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con cho lao động nam, BHXH Việt Nam xin cung cấp để bạn được rõ. Về việc gộp quá trình tham gia BHXH đề nghị bạn liên hệ và cung cấp thông tin với đơn vị nơi bạn đang làm việc để được làm thủ tục gộp theo đúng quy định.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn