LuatVietnamLogo

blue-check Vôi xuất khẩu chỉ được thông quan khi đầy đủ hồ sơ

Công văn số 5771/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2020 của Tổng cục Hải quan về việc quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu (1 trang)
Posted: 14/9/2020 3:02:13 PM | Latest updated: 18/9/2020 9:14:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5047

LuatVietnam

Công văn yêu cầu Hải quan các tỉnh chỉ cho thông quan các lô hàng vôi xuất khẩu khi có đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 37/BXD-VLXD ngày 11/9/2017 và Công văn số 5815/BTNMT-ĐCKS ngày 27/10/2017.

Riêng các lô hàng vôi xuất khẩu đã được thông quan, tiến hành rà soát lại toàn bộ, trong đó lưu ý đối với lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại (không phải doanh nghiệp trực tiếp khai thác, chế biến) phải đảm bảo có đầy đủ hóa đơn.

Admin_03
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5047
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Thu gom khoáng sản do cá nhân khai thác chỉ nộp thay thuế tài nguyên và phí BVMT (10/9/2020) 

nexto  Về việc xuất khẩu sản phẩm cristobalite được chế biến từ cát trắng silic (16/7/2020) 

nexto  Về cách tính giá trị tài nguyên, khoáng sản đối với sản phẩm xuất khẩu của Lọc hóa dầu Bình Sơn (29/7/2020) 

nexto  Sửa đổi một số quy định về ATTP, hóa chất, khoáng sản English attachment (22/6/2020) 

nexto  Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản (15/5/2020) 

nexto  Về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản (14/5/2020) 

nexto  Về việc hoàn thuế đối với dự án chế biến sản phẩm xuất khẩu từ TNKS (21/4/2020) 

nexto  Mức phạt mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và tài nguyên nước English attachment (26/3/2020) 

nexto  Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (5/3/2020) 

nexto  Về thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu chế biến từ TNKS (28/2/2020) 

Khoáng sản