LuatVietnam

blue-check Xác định hàng hóa được áp dụng thuế suất GTGT 8% như thế nào?

Công văn số 59256/CTHN-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 17/8/2023 7:22:09 AM | Latest updated: 17/8/2023 10:17:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Trường hợp Công ty kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% nếu không thuộc hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, nếu thuộc hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì không được áp dụng thuế suất 8%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu