LuatVietnam

Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?

Cập nhật 14/7/2022 | Đăng tải: LVN.5495

hoi Nguyễn Nhân (TP. HCM)
Dự án có hạng mục ống địa kỹ thuật geotube để bảo vệ chống xói bờ biển thì hạng mục này có được xem là công trình hay không? Nếu là công trình thì là loại công trình gì?

luat Bộ Xây dựng:

Hạng mục ống địa kỹ thuật geotube (có bơm cát vào bên trong ống) xây dựng dọc theo bờ biển để chống xói bờ là một trong những loại công trình/kết cấu "kè bảo vệ bờ".

Tuy nhiên, trong câu hỏi của ông không nêu rõ về loại dự án (hoặc cơ sở hiện hữu) có sử dụng hạng mục ống địa kỹ thuật geotube này nên chưa thể xác định cụ thể về loại công trình theo công năng (hoặc mục đích sử dụng).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng công trình

otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?
otvet Công trình có vốn hỗ trợ của tỉnh, cơ quan nào kiểm tra công tác nghiệm thu?
otvet Chủ đầu tư được phép điều chỉnh định mức xây dựng đối với công việc đặc thù
otvet Cơ quan nghiệm thu được quyền kiểm tra thực tế công trình nếu thấy cần thiết
otvet Loại công trình nào được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội?
otvet Phân cấp công trình sửa chữa, cải tạo như thế nào?
otvet Có được đàm phán lại mức phí bảo hiểm công trình sau khi trúng thầu?
otvet Xác định cấp công trình cho dự án vừa xây mới, vừa cải tạo như thế nào?
otvet "Nhà văn phòng" có thuộc công trình dân dụng?
otvet Đang chờ cấp chứng chỉ xây dựng có được phép dự thầu?
otvet Thay đổi biện pháp thi công vẫn phải quyết toán theo giá trong hợp đồng
otvet Nhà thầu có được sử dụng nhân công là lao động thời vụ?
otvet Dự toán chi phí đổ móng xác định như thế nào?
otvet Nghiệm thu hạng mục nào phải mời Sở Xây dựng thẩm định?