LuatVietnam

blue-check Xăng dầu tiếp tục được giảm 50% thuế BVMT từ 11/7/2022 English attachment

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của UBTV Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (2 trang)
Posted: 11/7/2022 3:24:35 PM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5492 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Mức thuế BVMT đối với xăng dầu kể từ ngày 11/7/2022 sẽ được giảm thêm 50% so với quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15status1 , cụ thể:

- Xăng giảm từ 2.000 xuống còn 1.000 đồng/lít;

- Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 xuống còn 1.000 đồng/lít;

- Dầu diesel giảm từ 1.000 xuống còn 500 đồng/lít;

- Các loại dầu khác giảm từ 1.000 xuống còn 300 đồng/lít.

Từ 1/1/2023, thuế BVMT đối với xăng dầu áp dụng trở lại mức thu theo Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 .

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2022.

Thay thế Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15status1 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Jul-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5492

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ20-06072022QH15[VLO].pdf

Dòng thời gian

Xăng dầu

blue-check Xăng dầu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Xăng dầu nhập khẩu sẽ được giải quyết thông quan 24/7
blue-check Từ 8/8/2022, thuế nhập khẩu xăng không pha chì giảm còn 10%
blue-check Thuế nhập khẩu ưu đãi xăng không pha chì giảm còn 10% kể từ 8/8/2022
blue-check Xăng dầu được giảm thuế BVMT kể từ 11/7/2022
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT đối với xăng giảm còn 1.000 đ/lít
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT của xăng giảm còn 1.000 đồng/lít
blue-check Xăng dầu tiếp tục được giảm 50% thuế BVMT từ 11/7/2022 English attachment
blue-check Các kho xăng dầu phải khẩn trương lắp thiết bị đo bồn tự động trước 10/7/2022
blue-check Sẽ xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu có hành vi đầu cơ, găm hàng English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ đề xuất sửa đổi thuế BVMT để giảm mức giá xăng dầu
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra giá bán tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước
blue-check Dầu gốc nhập khẩu để chế biến dầu nhờn có bị tính thuế BVMT? English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, xăng máy bay được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép kinh doanh xăng dầu
blue-check Hướng dẫn tính toán giá cơ sở xăng dầu English attachment
blue-check Bán cổ phần tại công ty xăng dầu cho nước ngoài phải xin phép Thủ tướng English attachment
blue-check Gia hạn tái xuất xăng dầu đã tạm nhập đến hết tháng 12/2021
blue-check Thay mới Danh mục TTHC được giải quyết một cửa tại Bộ Xây dựng
blue-check "Dầu gia công kim loại" có chịu thuế BVMT?