LuatVietnam

blue-check Xây dựng nhà máy phải đảm bảo mật độ thuần không quá 70% English attachment

Công văn số 1894/BXD-KHCN ngày 30/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác nhận tỷ lệ xây dựng nhà máy của công ty (1 trang)
Posted: 8/6/2022 7:46:44 AM | Latest updated: 9/6/2022 11:08:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Theo Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD, mật độ xây dựng thuần của lô đất xây nhà máy, kho tàng tối đa là 70%, riêng lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất thì mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

Quy chuẩn này áp dụng với các dự án được phê duyệt từ ngày 5/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1894-30052022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng