LuatVietnam

Xây nhà cấp 4 ở khu vực nông thôn được miễn xin giấy phép xây dựng

Cập nhật 13/5/2023 | Đăng tải: LVN.5700

hoi Hồng Hạnh (Huyện Thủ Thừa, Long An)
Tôi có mua một thửa đất ở nông thôn tại huyện Thủ Thừa, Long An. Khu vực đất không nằm trong quy hoạch thực hiện dự án nào.
Cho tôi hỏi nếu tôi muốn xây dựng nhà cấp 4 tại thửa đất trên thì có được miễn giấy phép xây dựng không?

luat Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 có quy định một số trường hợp khi xây dựng công trình nhà ở được miễn giấy phép xây dựng. Trong đó có trường hợp công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới bảy tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Như vậy, trường hợp của bạn xây dựng nhà cấp 4 trên đất ở nông thôn và vị trí đất không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng.

Nhưng để có thể bảo vệ toàn vẹn quyền lợi của bạn, trước khi tiến hành xây dựng, bạn nên liên hệ với chính quyền địa phương để có đầy đủ thông tin liên quan đến thửa đất, tránh trường hợp đang có quy hoạch nhưng bạn chưa được thông báo.

Xem thêm