LuatVietnam

Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích

Cập nhật 9/7/2022 | Đăng tải: LVN.5493

hoi guyễn Đức Lợi (Quảng Nam)
Công ty tôi có lô đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng 50 năm.
Do nhu cầu sử dụng đất, công ty đã xin điều chỉnh quy hoạch từ đất thương mại, dịch vụ sang đất giáo dục, đào tạo để xây dựng trường học và đã được phê duyệt (đã phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của năm 2021 về chuyển mục đích từ đất thương mại, dịch vụ sang đất giáo dục, đào tạo đối với lô đất trên).
Công ty tôi có phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không và thủ tục như thế nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Do vấn đề ông nêu thuộc trường hợp dự án đầu tư cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở thông tin để trả lời câu hỏi đã nêu.

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung này, pháp luật về đất đai hiện hành đã quy định việc thay đổi mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ sang đất giáo dục, đào tạo chỉ được thực hiện trong quá trình lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm.

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm đã được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được xác định trong dự án đầu tư được lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư trong nước

otvet Xây trường học trên đất thương mại phải làm thủ tục chuyển mục đích
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được phép gia hạn tiến độ trên 24 tháng?
otvet Điều kiện sửa đổi hình thức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
otvet Chủ đầu tư có được hoàn trả tiền ký quỹ nếu dự án chậm tiến độ?
otvet Dự án đầu tư sai phạm trong trường hợp nào sẽ bị dừng hoạt động?
otvet Dự án đầu tư có bị khống chế số lần gia hạn tiến độ?
otvet Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu dự án phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng?
otvet Thuê sản xuất phần mềm có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Dự án điện mặt trời có được ưu đãi thuế TNDN?
otvet Công ty phần mềm vốn trong nước có được ưu đãi thuế?
otvet Lập Công ty trong khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Sản xuất sản phẩm từ rác thải có được ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án đầu tư công phê duyệt trước 1/1/2015 được điều chỉnh theo quy định nào?
otvet Dự án di dời vào khu công nghiệp có được ưu đãi thuế?
otvet Đầu tư mở rộng vào KCN được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?
otvet Kinh doanh kho hàng có thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư?
otvet Dự án tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế 4 năm
otvet Dự án nào phải lập chính sách bồi thường, tái định cư?
otvet Doanh nghiệp thành lập mới phải có dự án đầu tư mới được ưu đãi
otvet Dự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ