LuatVietnam

Xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đăng ký trước ở phường/xã

Cập nhật 13/11/2022 | Đăng tải: LVN.5651

hoi Phan Bảo Nguyên (TP. HCM)
Tôi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại quận. Tôi được hướng dẫn về phường đăng ký kế hoạch sử dụng đất. Tại UBND phường, tôi tiếp tục được hướng dẫn hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu, bản vẽ hiện trạng vị trí, sao y Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu.
Tôi tham khảo quy định về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện thì chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân; nơi nhận hồ sơ là UBND quận, huyện, không đề cập đến việc phải về UBND cấp xã đăng ký. Thành phần hồ sơ không có yêu cầu về bản vẽ hiện trạng vị trí.
Việc yêu cầu người dân phải tới UBND cấp xã để đăng ký sử dụng đất có phù hợp quy định của pháp luật không? Thành phần hồ sơ đăng ký sử dụng đất trong đó có việc yêu cầu cung cấp bản vẽ hiện trạng vị trí, sao y chứng thực Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu được hướng dẫn tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

luat UBND quận Bình Tân, TP. HCM:

Về việc liên hệ UBND cấp xã đăng ký sử dụng đất, căn cứ Điều 52 Luật Đất đai năm 2013:

"Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013, tại Khoản 3, Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định:

"3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

"Điều 7. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã; UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương"".

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 7/7/2021 của UBND quận Bình Tân về tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận Bình Tân, ngày 1/10/2021, UBND quận có Công văn số 3440/UBND thông tin về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận Bình Tân.

Do đó đăng ký nhu cầu sử dụng đất là phù hợp theo quy định trên.

Qua rà soát danh sách đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 theo báo cáo của UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân không có tên Phan Bảo Nguyên đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022. Người dân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đăng ký thì thực hiện đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của UBND phường.

Về cung cấp bản vẽ hiện trạng vị trí, đối với quy trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất, hiện nay UBND TPHCM chưa ban hành quy trình thủ tục hành chính đối với cấp xã, phường.

Căn cứ Kế hoạch số 6579/KH-STNMT-QLĐ ngày 15/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và TP. Thủ Đức. Một số nội dung thực hiện kế hoạch sử dụng đất như sau:

"Đối với nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân sử dụng bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Do quận Bình Tân được chia tách từ huyện Bình Chánh, đa số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ nền tài liệu bản đồ địa chính chưa có cập nhật tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Việc sử dụng bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 theo quy định tại Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam thể hiện được tọa độ ranh đất, ranh lộ giới bảo đảm công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?