LuatVietnam

blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH

Công văn số 1833/TTDVVL-BHTN ngày 18/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 trang)
Posted: 22/11/2022 3:19:08 PM | Latest updated: 23/11/2022 5:49:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5586
LuatVietnam

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CPstatus2 , Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. HCM cho rằng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải có bìa sổ BHXH.

Theo đó, trường hợp cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng hồ sơ nộp thiếu bìa sổ BHXH thì phải liên hệ với cơ quan BHXH nơi làm việc cuối cùng để xin cấp lại bìa sổ BHXH, sau đó mới nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5586

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment