LuatVietnam

Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP

Cập nhật 2/3/2023 | Đăng tải: LVN.5648

hoi Nguyễn Ngọc N. (Hải Dương)
Tại Mục 2 Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, mỗi cơ quan tài nguyên cấp huyện lại có những hướng dẫn khác nhau khiến cả người dân và các cơ quan tổ chức mất thời gian khi xử lý hồ sơ.
Cần có sự thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh và có hướng dẫn cụ thể về việc điền thông tin vào Phiếu.

luat Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương:

Tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, kèm theo các mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký, trong đó có Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03a1) đã hướng dẫn điền thông tin từng nội dung cụ thể của Phiếu. Đề nghị ông tham khảo hướng dẫn và thực hiện theo mẫu đã ban hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?