LuatVietnam

blue-check Xuất hàng vào kho ngoại quan chờ bán cho nước ngoài, lập hóa đơn và khai thuế vào thời điểm nào?

Công văn số 4916/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài (2 trang)
Posted: 27/12/2022 10:26:29 AM | Latest updated: 29/12/2022 8:18:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5614
LuatVietnam

Liên quan đến hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài để chờ bán cho đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho rằng nên xác định thời điểm xuất hóa đơn, tính thuế GTGT là ngày xuất hàng tại kho ngoại quan nước ngoài vì lúc này mới phát sinh việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và có đầy đủ thông tin của người mua để lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 và Điều 3, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp xác định thời điểm lập hóa đơn theo ngày hoàn thành thủ tục hải quan thì chưa có đủ thông tin của người mua để ghi trên hóa đơn vì hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu sẽ được gửi vào kho ngoại quan ở nước ngoài, chưa phát sinh việc bán hàng, chưa xác định được người mua.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5614

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Các giải pháp cấp bách đẩy nhanh thông quan cho hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới
blue-check Công bố Dự thảo sửa đổi về chính sách, thủ tục hải quan đối với hàng XNK tại chỗ
blue-check [Dự thảo] Sửa đổi chính sách và thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
blue-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN không được coi là XNK tại chỗ
light-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu