LuatVietnam

blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)

Công văn số 2153/TCHQ-TXNK ngày 9/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê (1 trang)
Posted: 15/6/2022 9:57:24 AM | Latest updated: 15/6/2022 1:25:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, Hải quan địa phương khi làm thủ tục xuất khẩu cho mặt hàng cà phê sẽ thu phí là 0,4 USD/tấn để nộp niên liễm cho Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).

Doanh nghiệp có thể đăng ký nộp phí này theo từng lần xuất khẩu hoặc nộp theo tháng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu