LuatVietnam

blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục

Công văn số 2880/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (2 trang)
Posted: 18/7/2022 9:14:21 AM | Latest updated: 22/7/2022 8:33:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13status2 , khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện yêu cầu giấy phép thì doanh nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Nếu giấy phép được sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thì khi làm thủ tục lần đầu tiên, doanh nghiệp phải nộp giấy phép bản giấy để Chi cục Hải quan theo dõi trừ lùi, trừ trường hợp giấy phép đó đã được cấp trực tuyến trên Cổng một cửa quốc gia (Điều 16, khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, hiện nay, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự chưa được triển khai hình thức cấp trực tuyến trên Cổng một cửa quốc gia nên doanh nghiệp buộc phải nộp bản chính giấy phép cho Chi cục Hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Dịch vụ phần mềm nào được miễn thuế GTGT?
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment