LuatVietnam

blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK

Công văn số 2957/BTC-TCHQ ngày 31/3/2023 của Bộ Tài chính về việc xác định sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (4 trang)
Posted: 27/4/2023 4:03:43 PM | Latest updated: 28/4/2023 8:20:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5690
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, việc Bộ Tài nguyên & Môi trường yêu cầu sử dụng Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép xử lý chất thải hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để làm cơ sở xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu là chưa đủ cơ sở pháp lý và chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm tái chế làm căn cứ xem xét miễn thuế xuất khẩu.

Trường hợp Bộ Tài nguyên & Môi trường cho rằng không cần ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm tái chế thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định nêu trên.

Cũng theo Bộ Tài chính, nội dung Giấy phép môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải có nêu rõ thông tin về sản phẩm sau tái chế nên cơ quan hải quan đủ căn cứ xác định sản phẩm được miễn thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, nội dung trên Giấy phép xử lý chất thải không có thông tin về sản phẩm tái chế nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5690

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

light-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
light-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu? English attachment
blue-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa