LuatVietnam

blue-check Yêu cầu khi kê đơn thuốc điều trị Covid-19

Công văn số 2295/BYT-KCB ngày 6/5/2022 của Bộ Y tế về việc kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 (1 trang)
Posted: 9/5/2022 7:28:02 AM | Latest updated: 9/5/2022 2:37:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Công văn nhắc nhở các bệnh viện khi kê đơn thuốc điều trị Covid-19 cho người bệnh phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, gồm:

- Kê đơn thuốc đúng quy định tại Thông tư 52/2017/TT-BYTstatus2 và Thông tư 18/2018/TT-BYT .

- Hướng dẫn sử dụng thuốc theo đúng quy định tại Quyết định số 250/QĐ-BYTstatus2 ngày 28/1/2022, Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/2/2022 và Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19