LuatVietnam

blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023

Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBNDstatus2 ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 3/1/2023 10:56:22 AM | Latest updated: 19/1/2023 1:38:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624
LuatVietnam

Theo điều chỉnh tại quyết định này thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh từ 10/1/2023 sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III-I ban hành tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐTstatus2 ;

2. Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu số 03-Đk-TCT ban hành tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ;

3. GIấy tờ pháp lý của cá nhân hoặc của các thành viên hộ gia đình;

4. Bản sao biên bản họp thành viên gia đình nếu đăng ký hộ kinh doanh nhiều thành viên;

5. Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên gia đình ủy quyền cho một thành viên đứng tên lập hộ kinh doanh;

6. Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc (nếu có), lập theo Mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành tại Thông tư 105/2020/TT-BTC (đây là quy định mới so với quy định trước đó tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND);

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh

light-check Sửa đổi quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment
light-check Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng English attachment
blue-check Không bắt buộc cập nhật CCCD của người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh English attachment
blue-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu
blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023
blue-check Thay mới 87 quy trình đăng ký doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tại Hà Nội
blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động
blue-check Doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội được hỗ trợ gói 500 HĐĐT
blue-check Trường hợp nào doanh nghiệp FDI được miễn đăng ký dự án đầu tư? English attachment
blue-check Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp